Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

O nás

iosec teamIOSEC je medzinárodná konzultačná spoločnosť pôsobiaca v mnohých mestách a krajinách Európy, ktorá ponúka svoje služby v oblasti ochrany osobných údajov a riadenia informačnej bezpečnosti. Tieto služby poskytuje všetkým organizácií bez ohľadu na ich typ, veľkosť a krajinu.

IOSEC je globálnym partnerom hlavne pre medzinárodné organizácie podnikajúce vo viacerých krajinách EÚ alebo mimo krajín EÚ. Našim cieľom je zastrešiť medzinárodné organizácie pod jednou strechou a zosúladiť ich spracúvanie osobných údajov v zmysle legislatív jednotlivých krajín EÚ a GDPR nariadením. Len vďaka pochopeniu fungovania medzinárodných organizácii ako skupiny podnikov je možné správne nastaviť procesy na všetky spracovateľské činnosti a tok dát medzi jednotlivými organizáciami

Manažment spoločnosti má dlhodobé medzinárodné skúsenosti s riešením informačnej bezpečnosti v organizáciách, ktoré požadujú vysokú úroveň služieb spojených s analýzou obchodného dopadu, s riadením rizík, a nastavením bezpečnostných politík, ktoré pokrývajú všetky oblasti ich podnikania.

V oblasti ochrany osobných údajov sme vám schopní poskytnúť kompletnú súčinnosť pri zabezpečení súladu s legislatívnymi požiadavkami na spracúvanie osobných údajov, ako aj s GDPR nariadením. IOSEC vám prináša profesionalitu, náhľad nad vecou a preverenú schopnosť obhajovať spracované dokumentácie a bezpečnostné opatrenia pred úradom na ochranu osobných údajov i behom kontrol u zákazníka. V prípade, že sa rozhodnete pre nás, získate túto pridanú schopnosť, ktorá je neoceniteľná v kritických situáciách.
 

Náš tím tvoria:

 1. audítori v oblasti medzinárodných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301,
 2. vyškolený experti pre sieťovú a kybernetickú bezpečnosť,
 3. vyškolený manažéri informačnej bezpečnosti,
 4. kvalifikovaný manažéri vykonávajúci činnosti „Zodpovednej osoby“ (Data Protection Officer - DPO) v zmysle požiadaviek GDPR nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov,
 5. kvalifikovaný konzultanti pre oblasť ochrany osobných údajov,
 6. a právny experti.

 
Pôsobnosť spoločnosti je zameraná na:

 1. ochranu osobných údajov,
 2. bezpečnostné audity (interné a zákaznícke audity),
 3. spracovanie rôznych bezpečnostných dokumentácií spojených s legislatívou krajín EU,
 4. zavádzanie systémov pre riadenie informačnej bezpečnosti ako sú normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1,
 5. riadenie rizík v zmysle normy ISO 31000,
 6. riadenie kontinuity činnosti (analýzy obchodného dopadu)  v zmysle normy ISO 22301,
 7. činnosti manažéra informačnej bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), ktorý zodpovedá za informačnú bezpečnosť v organizácii. Zodpovedá za plánovanie rozvoja bezpečnosti, sledovanie trendov, vykonávanie analýz informačnej bezpečnosti a stanovenie stratégie a politiky informačnej bezpečnosti.