Jazyk webu:
gdpr

Jak napsat politiku uchovávání údajů GDPR

Podle GDPR nařízení musí mít organizace vypracovanou politiku uchovávání údajů, která stanoví lhůty a standardy uchovávání údajů, které se mají uplatňovat při vymazání informací.

gdpr

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V tomto článku se budeme věnovat tématu získání, zaznamenání a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektem údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) Nařízení.

kamerovy system

Jak správně označit monitorovaný prostor

Jak správně označit monitorovaný prostor, který je monitorován prostřednictvím kamerových systémů ve smyslu pokynů (Guidelines 3/2019) Evropským výborem pro ochranu údajů.

Práce z domu

COVID-19 - Práce z domu a co na to GDPR nařízení

V souvislosti s propuknutím pandemie koronavirus (COVID-19) bylo mnoho zaměstnavatelů donuceno omezit nebo pozastavit své provozovny.

iso_27701

ISO/IEC 27701:2019 Systém řízení ochrany osobních údajů

ISO/IEC 27701:2019 je nová norma, která specifikuje požadavky na implementaci a neustálé zlepšování systému řízení ochrany osobních údajů.