Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

ISO/IEC 20000-1

iso200001Je určená pre organizácie, ktoré poskytujú IT služby koncovým zákazníkom. Od organizácií poskytujúcich outsourcing IT služieb sa očakáva efektívne poskytovanie IT služieb v zmysle obchodných a zákazníckych požiadaviek. ISO/IEC 20000 -1 presadzuje prijatie takéhoto integrovaného procesného prístupu pre riadenie a to definovaním organizačnej štruktúry, spracovanými požiadavkami na kvalifikáciu poskytovaných IT služieb a zavedením prevádzkových postupov. Zároveň vám pomôže lepšie pochopiť ako zvýšiť kvalitu služieb zákazníkom.

Norma ISO 20000 existuje v dvoch častiach pod názvom:

  1. ISO/IEC 20000-1 – je určená pre posudzovanie a prípadnú certifikáciu IT služieb.
  2. ISO/IEC 20000-2 – slúži ako návod pre zavedenie systému a popisuje odporúčané postupy pre riadenie služieb.

Vďaka skúsenostiam sme vám schopní spracovať osvedčené postupy a riešenia pre riadenie IT služieb. Naša spoločnosť na seba preberá zodpovednosť za spracovanie dokumentácie pri certifikácii systému.
 

Ponuka služieb

  1. Vypracovanie požadovanej dokumentácie a postupov.
  2. Spolupráca pri vypracovaní požadovaných dokumentov, politík a procesov.
  3. Vykonávanie interných, externých a zákazníckych auditov.