Select language

Zprávy

Dle GDPR nařízení musí mít organizace vypracovanou politiku uchovávání údajů, která stanovuje lhůty a standardy uchovávání údajů pro určité kategorie údajů, které se mají použít při zničení nebo vymazání určitých informací.

V tomto článku se budeme věnovat tématu získání, zaznamenání a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu zúčastněnou stranou ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nebo ve smyslu článku 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení").

V souvislosti s propuknutím pandemie koronavirus (COVID-19) bylo mnoho zaměstnavatelů donuceno omezit nebo pozastavit své provozu. Jedním z řešení mimořádné situace jak odvrátit zcela ochromení provozu a zachovat kontinuitu podnikání bylo zavést pro své zaměstnance výkon práce z domácnosti zaměstnance (dále jen "práce z domova").

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.