Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

O nás

iosec teamIOSEC je mezinárodní konzultační společnost působící v mnoha městech a zemích Evropy, která nabízí své služby v oblasti řízení informační bezpečnosti. Tyto služby poskytuje všem typům organizací bez ohledu na jejich typ, velikost a krajinu.

Management společnosti má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s řešením informační bezpečnosti v organizacích, které požadují vysokou úroveň služeb spojených s analýzou obchodního dopadu, s řízením rizik, a nastavením bezpečnostních politik, které pokrývají všechny oblasti jejich podnikání.

V oblasti ochrany osobních údajů jsme vám schopni poskytnout kompletní součinnost při zajištění shody s legislativními požadavky zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i GDPR nařízením. IOSEC vám přináší profesionalitu, náhled nad věcí a prověřenou schopnost obhajovat zpracované dokumentace a bezpečnostní opatření před úřadem na ochranu osobních údajů i během kontrol u zákazníka. V případě, že se rozhodnete pro nás, získáte tuto přidanou schopnost, která je neocenitelná v kritických situacích.
 

Náš tým tvoří:

 1. auditoři v oblasti mezinárodních norem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301,
 2. vyškolený experti pro síťovou a kybernetickou bezpečnost,
 3. vyškolený manažeři informační bezpečnosti,
 4. kvalifikovaný manažeři provádějící činnosti „Pověřence“ ve smyslu požadavků GDPR nařízení o ochraně osobních údajů,
 5. kvalifikovaný odborníci pro oblast ochrany osobních údajů spojenou s GRPR nařízením
 6. a právní experti.

 
Působnost společnosti je zaměřena na:

 1. ochranu osobních údajů,
 2. bezpečnostní audity,
 3. zpracování různých bezpečnostních dokumentací spojených s legislativou zemí EU,
 4. zavádění systémů pro řízení informační bezpečnosti jako jsou normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1,
 5. řízení rizik ve smyslu normy ISO 31000,
 6. řízení kontinuity činnosti (analýzy obchodního dopadu) ve smyslu normy ISO 22301,
 7. činnosti Manažera informační bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), který odpovídá za informační bezpečnost v organizaci. Odpovídá za plánování rozvoje bezpečnosti, sledování trendů, provádění analýz informační bezpečnosti a stanovení strategie a politiky informační bezpečnosti.