Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Bezpečnostní audity


letter21. Audity ve smyslu normy ISO/IEC 27001

Náš nezávislý auditorský tým vám zajistí ve vaší společnosti nebo u vašich zákazníků posouzení shody řízení informační bezpečnosti s danou normou a to následujícím způsobem:

 1. provedením interního auditu,
 2. provedením zákaznického auditu u klienta,
 3. provedením externího auditu.

Audit může být proveden na požadavky celé normy nebo na konkrétní činnost nebo oblast organizace.
 

2. Audity ve smyslu normy ISO/IEC 20000-1

Náš nezávislý auditorský tým vám zajistí ve vaší společnosti nebo u vašich zákazníků audit a posouzení shody řízení IT služeb s danou normou a to následujícím způsobem:

 1. provedením interního auditu,
 2. provedením zákaznického auditu u klienta,
 3. provedením externího auditu.
   

3. Audity spojené s legislativou ČR

Posouzení plnění legislativních požadavků a zpracovaných bezpečnostních opatření ve smyslu příslušných zákonů, výnosů a opatření:

 1. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění,
 2. zákona č. 181/2014 Sb. zákona o kybernetické bezpečnosti,
 3. zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.