Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Manažer informační bezpečnosti

letter4Veškeré informace uchovávané a zpracovávané organizací podléhají rizikům útoku, chyby, přírodní katastrofě a dalším faktorem zranitelnosti spojených s jeho užíváním. Informační bezpečnost je proto jádrem činností organizace a zaměřuje se na informace, které jsou považovány za cenné "aktivum" vyžadující přiměřenou ochranu, například proti ztrátě dostupnosti, důvěrnosti a integritě.

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje lidi, procesy, informační systémy, poskytovatelé služeb, aktiva a ich fyzickou bezpečnost.
  

Nabídka služeb

 1. Poskytování Manažerů informační bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer) při návrhu a řízení informační bezpečnosti hlavně při:
   - tvorbě bezpečnostní strategie,
   - tvorbě a správě různých bezpečnostních politik,
   - specifikování požadavků při nasazování informačních systémů,
   - analýze a řízení rizik,
   - řízení incidentů,
   - návrhu kryptografických opatření,
   - analýze obchodního dopadu,
   - plánování a řízení kontinuity,
   - testování systémů,
   - konfigurací a správě aktivních prvků sítě,
   - návrhu struktury sítě LAN a WAN.