Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Zavedení normy ISO 31000

iso31000Mezinárodní norma ISO 31000 poskytuje zásady a obecný návod na řízení rizik v organizaci. Rizika jsou součástí každé organizace bez ohledu na jejich typ podnikání. Tato rizika mohou být interní, externí, přímé nebo nepřímé. Proto je důležité tato rizika znát a zavést systémové opatření k minimalizaci jejich negativních důsledků.

Zavedením systému vám pomůžeme identifikovat vaše rizika a zvládat je.

Při implementaci řízení rizik bereme v úvahu požadavky a potřeby organizace podle konkrétních cílů, kontextu, struktury, operací, procesů, funkci, projektů, produktů, poskytovaných služeb nebo aktiv. Rizika mohou mít pozitivní vliv na cíle organizace, například požadavek na produkt nebo službu.
 

Příklady rizik

 1. Rizika vyplývající z organizační struktury.
 2. Rizika v oblasti řízení projektů.
 3. Rizika spojená s personální problematikou (odpovědností, pravomocí nebo požadovanou způsobilostí).
 4. Rizika v oblasti harmonizace s legislativou.
 5. Rizika v oblasti procesní analýzy a řízení procesů.
 6. Rizik v oblasti řízení projektů.
 7. Rizika v oblasti zabezpečení kvality produktů a služeb.
 8. Rizika v oblasti dostupnosti produktů a služeb.
 9. Rizika v oblasti uzavírání smluv a smluvních vztahů.
 10. Rizika v oblasti investic.
 11. Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 12. Rizik v oblasti životního prostředí.
 13. Rizik v oblasti informační bezpečnosti.

 
Nabídka služeb

 1. Identifikace a ohodnocení aktiv.
 2. Identifikace a ohodnocení hrozeb.
 3. Identifikace a ohodnocení zranitelnosti.
 4. Výpočet míry rizika.
 5. Plán ošetřování rizik.