Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Zavedení normy ISO 22301

Business Continuity ManagementŘízení kontinuity činnosti ve smyslu normy ISO 22301 (BCM - Business Continuity Management) pomáhá organizacím identifikovat oblasti, které mohou mít vliv na chod organizace, dostupnost poskytovaných služeb nebo produktů. Je založená na ověřeném modely řízení Plan-Do-Check-Act (P- Plánuj, D-Udělej, C-Ověřuj, A-Jednej).
 

Řízení kontinuity činnosti pomůže vaší organizaci efektivně zvládat vzniklé krizové události (incidenty), jako jsou:

  1. selhání dodávky elektrické energie,
  2. nefunkčnost informačních nebo řídících systémů,
  3. poškození záloh,
  4. selhání personálu (úmyslné, neúmyslné),
  5. atd.

 
Co Vám nabízíme

  1. Vypracování analýzy obchodního dopadu.
  2. Vypracování politiky kontinuity.
  3. Vypracování plánu kontinuity.
  4. Definování odpovědnosti a rolí zaměstnanců podílejících se na řízení kontinuity.
  5. Interní a zákaznické audity.