Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Zavedení normy ISO/IEC 20000-1

iso200001Je určena pro organizace, které poskytují IT služby koncovým zákazníkům. Od organizací poskytujících outsourcing IT služeb se očekává efektivní poskytování IT služeb ve smyslu obchodních a zákaznických požadavků. ISO/IEC 20000 -1 prosazuje přijetí takového integrovaného procesního přístupu pro řízení a to definováním organizační struktury, zpracovanými požadavky na kvalifikaci poskytovaných IT služeb a zavedením provozních postupů. Zároveň vám pomůže lépe pochopit, jak zvýšit kvalitu služeb zákazníkům.

Norma ISO/IEC 20000 existuje ve dvou částech pod názvem:

  1. ISO/IEC 20000-1 – je určena pro posuzování a případnou certifikaci IT služeb
  2. ISO/IEC 20000-2 – slouží jako návod pro zavedení systému a popisuje doporučené postupy pro řízení služeb

Díky zkušenostem jsme vám schopni zpracovat osvědčené postupy a řešení pro řízení IT služeb. Naše společnost přebírá odpovědnost za zpracování dokumentace při certifikaci systému.
 

Nabídka služeb

  1. Vypracování požadované dokumentace a postupů.
  2. Spolupráce při vypracování požadovaných dokumentů, politik a procesů.
  3. Provádění interních, externích a zákaznických auditů.