Select language

ISO/IEC 27701:2019

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
ISO/IEC 27701:2019 je nová norma, která specifikuje požadavky a poskytuje návod na vytvoření, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení ochrany osobních údajů v organizaci. 

Zakládá se na požadavcích normy ISO/IEC 27001 a kodexu pro řízení informační bezpečnosti v normě ISO/IEC 27002.
 

Výhody normy ISO/IEC 27701

  • Buduje důvěru při zpracovávání osobních údajů
  • Poskytuje transparentnost mezi stranami
  • Usnadňuje účinné obchodní dohody
  • Objasňuje úlohy a odpovědnosti
  • Podporuje dodržování předpisů o ochraně soukromí
  • Snadno se integruje s normou ISO/IEC 27001 (ISMS)

Tento standard je nezbytný pro každou organizaci, která je zodpovědná za zpracování osobních údajů (PII). Doplňuje již zavedený ISMS systém (ISO/IEC 27001) čímž umožní organizacím hodnotit, ošetřovat a snižovat rizika spojená se shromažďováním, údržbou a zpracováváním osobních údajů.

Kurzy a školení
Máte zájem o rozšíření svých znalostí a o zdokonalení svých schopností při zakládání, implementaci, údržbě a zdokonalování systému správy informací o ochraně osobních údajů? Naši kvalifikovaný odborníci vás vyškolí a pomohou vám získat Certifikát ISO/IEC 27701. Během školících kurzů se naučíte všechny potřebné dovednosti, nástroje a metody, které vám umožní pomoci vaší organizaci při dosahování a udržování souladu s normou ISO/IEC 27701.

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.